„Moje dlouholetá profesní zkušenost a praxe pomůže vyřešit
i věci zdánlivě neřešitelné“

JUDr. Jana Zangiová

Je notářkou se sídlem v Praze, která je ve funkci soudního komisaře pověřena Obvodním soudem pro Prahu 10 k vyřízení dědictví.