O notáři - Jana Zangiová

JUDr. Jana Zangiová je notářkou se sídlem v Praze, která je pověřena notářským úřadem v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 10.

Kancelář JUDr. Jany Zangiové zajišťuje veškeré notářské služby, které jí svěřuje zákon.